Arbeidsmiljøpris ved Universitetet i Bergen 2022

Universitetet i Bergen har i sin reviderte strategiplan «Kunnskap som former samfunnet» klare målsettinger for utvikling av arbeidsmiljøet. Som ledd i dette arbeidet ble det i 2020 etablert en årlig arbeidsmiljøpris i form av diplom og prispott på til sammen kr 75.000 til én eller flere prisvinnere.

For nærmere informasjon om arbeidsmiljøprisen ved UiB viser vi til nettsidene.

Arbeidsmiljøprisen i 2021
Vinnerne i 2021 var Kristin Holtermann, Sigrunn Eliassen, Anne Bjune ved Institutt for biovitenskap for sitt arbeid med digitale lærermøter. Prisen ble delt ut på HR-dagen i Aulaen 24. mars.

Hvem kan motta prisen?
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter som har gjort en ekstra innsats for å ivareta arbeidsmiljøet eller har innført andre gode HMS-tiltak.

Frist for å fremme forslag
Fristen for å nominere kandidater er satt til 11. desember. Forslag sendes inn via digitalt nomineringsskjema.

Jury
Juryen består av rektor, universitetets hovedverneombud, universitetsdirektør / HR-direktør og ett medlem av AMU. HR-avdelingen ivaretar sekretærfunksjoner.

Prisutdeling
Nærmere informasjon om tidspunkt og sted vil komme senere.

Vi ser frem til å motta forslag til gode kandidater til arbeidsmiljøprisen i 2022!

Vennlig hilsen

Sonja Dyrkorn
HR-direktør

Ingve Bergheim
seksjonsleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *