Frister for sending av julepost 2022

Ha omtanke for han her, vær ute i tide. Illustrasjon: Colourbox / #6383

Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene.

For julepost i Norge anbefales  19. desember, pakker vil i sendingstiden øke med inntil 1 til 2 dager fra 21.12.2022.

For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefaler vi å sende innen datoene som er oppgitt for det enkelte land.

Her er fristene når du skal sende brev til utlandet:

Sverige og Danmark – 14. desember, Resten av Norden – 10. desember
Tyskland – 13. desember, Øvrige Europa – 8. desember
USA og Canada – 6. desember Øvrige land i verden – 1. desember

Her er fristene for julepakker:

Det er fortsatt mulig å sende jule-epost hele året, til og med til utlandet.