Generasjon Møhlenpris

Generasjon: Møhlenpris

Hvordan kan medisinsk fakultet bidra til et mer aldringsvennlig samfunn? Kan vårt prosjekt være til inspirasjon for fagfolk? Er det her potensielle forskningsprosjekter?

Les mer her.


Generation: Møhlenpris

How can the Faculty of Medicine contribute to make the society better for the elderly? Can our project inspire researchers? Are there any research projects here?

Read more here (Norwegian only).