Software Carpentry-kurs

Lei av å flytte filer manuelt? Ønsker du å kunne analysere data effektivt og lage fancy plott? Du vil lære programmering, men du vet ikke hvor du skal begynne? Vil du gjøre dataanalysen din mer reproduserbar?

Dette er kurset for deg!

Senter for digitalt liv Norge arrangerer i samarbeid med ELIXIR Norge, NRIS og UiB Digital Lab eit nytt Software Carpentry course, 5.-6. desember 2022, lokalt her i Bergen.

Dette er eit introduksjonskurs til automatisering av oppgåver med Unix Shell, R for reproduserbare analyser, og versjonskontroll med Git programmering, som kan vere nyttig for forskarar utan så mykje erfaring med programmering frå før.

Kurslink: https://www.uib.no/ub/156928/software-carpentry-course-research-computing-skills-shell-r-reproducible-analysis-git 

Har du spørsmål, ta kontakt med Martha Eide ved Senter for digitalt liv Norge.