Trond Mohn stiftelse: Invitasjon til årsmarkering 2. desember i Universitetets Aula

Etter to års opphold på grunn av korona-pandemien er det spesielt hyggelig å invitere deg til vår årsmarkering fredag 2. desember. På årsmarkeringen feirer vi samarbeidet med Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF.

Arrangementet er gratis, men på grunn av servering vil vi gjerne vite hvor mange som kommer.

– Meld deg på her –

På programmet står utdeling av TMS Starting Grant og Trond Viggo Torgersen vil presentere Bergen senter for etikk og prioriteringer som ledes av Ole Frithjof Norheim.