Spørreundersøkelse om forskergrupper og forskningsprosjekter på www.uib.no

KommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingen på UiB er i gang med å lage nye sidemaler for forskergrupper og forskningsprosjekter på www.uib.no.

De ønsker å få innspill fra de vitenskapelige ansatte på hvilke behov dere har.Spørreundersøkelsen finner du her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13699707

Den kan svares på frem til fredag 25. november.

Alle innspill er svært nyttige for oss i det videre arbeidet, og svarene er selvsagt anonyme.