Endring for Eduroam trådløst nett i Helse Bergen-bygg / Change for Eduroam wireless network in Helse Bergen areas

Hittil har brukere med UiB-konto som bruker Eduroam i Helse Bergen sine bygg fått en adresse tilhørende UiB’s nettverk, og har dermed kunnet bruke UiBs tjenester og nett-ressurser uten videre.

Helse Vest IKT faser nå ut denne løsningen med virkning fra 11.1.2023.

Konsekvens: UiB-brukere (ansatte og studenter) må etter dette bruke VPN for å få tilgang til UiB-ressurser. Eduroam-forbindelse hos Helse Bergen vil «kun» gi internett på lik linje med et privat hjemmenettverk.

– IT-avdelingen


Until now, users with a UiB account using Eduroam in Helse Bergen’s buildings, have been allocated an address belonging to UiB’s network, and have thus been able to use UiB’s services and online resources immediately.

Helse Vest IKT will be changing their network structure with effect from 11. January 2023.

After this, UiB users (employees and students) will have to use VPN to access UiB resources from these networks. Eduroam connection at Helse Bergen will «only» provide internet in the same way as a home network.

Regards,
The IT division