Lise Madsen er ny leder for dyreavdelingen ved K1!

Foto/ill.: Geir Steinar Knutsvik

Arbeidsoppgaver:
Ledelse av forsøksdyrsavdelingen. I tillegg til å ta del i den daglige driften vil Lise bidra med vitenskapelig rådgivning til brukerne og delta i den videre utviklingen av kjernefasiliteten.

Lise har både master- og doktorgrad fra UiB. Hun har jobbet som post doc ved Syddansk Universitet i Odense og ved Universitet i København. De siste 13 årene har hun vært forskningssjef ved Havforskningsinstituttet der hun ledet sjømat- og ernæringsgruppen. Hun har jobbet med dyr i hele sitt voksne liv, og mye erfaring innen planlegging og gjennomføring av forsøk med dyremodeller. Hun synes det er spennende å nå ta tak i nye problemstillinger. Lise ser fram til å bli kjent med kollegaer på avdelingen og både nye og gamle brukere av kjernefasiliteten på K1.