Utlysning av Peder Sather midler for 2023-2024 / Peder Sather Grant 2023-2024

Peder Sather Center for Advanced Study lyser hvert år ut midler til samarbeidsprosjekter mellom norske utdanningsinstitusjoner og UC Berkeley (California).

I 2022 har vi feiret 10-års jubileet til Peder Sather Center, noe som har gitt ekstra oppmerksomhet til senteret både i Norge og ved UC Berkeley. Peder Sather midlene er en unik mulighet til å etablere samarbeid ved et av topp-universitetene i USA.

Søknadsfristen i 2023 er 3. april.

Les mer om kriterier og søknadsprosessen her: https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/peder-sather-grant-application-guidelines-2019-2020/

Spørsmål om ordningen og hjelp til å komme i kontakt med relevante personer ved UC Berkeley, kan rettes til annette.servan@uib.no.