Utlysning fra Stiftelsen KG Jebsen

Kjære alle sammen,

Stiftelsen KG Jebsen har annonsert en ny utlysning for sentre for medisinsk forskning (søknadsfrist 8. mai 2023). Stiftelsen sier at de vil opprette 2 nye sentre i denne runden.

Ifølge stiftelsens bestemmelser får region vest – UiB og HUS sende inn fire søknader til stiftelsen. Vi må derfor ha en prekvalifiseringsrunde for å velge ut de fire initiativene som inviteres til full søknad. I samarbeid med HUS har fakultetet utarbeidet en mal for prekvalifiseringsrunden som skal brukes av alle søkere (vedlagt) og et evalueringsskjema som skal brukes av den eksterne komitéen for skissene i prekvalifiseringsrunden (vedlagt). Søknadsmalen og evalueringsskjemaet tar utgangspunkt i det som brukes av stiftelsen. Vi oppfordrer sterkt til å lese all informasjon som ligger på stiftelsen sine hjemmesider i arbeidet med skissen til prekvalifiseringsrunden.

Fakultetet bidrar med 2 ph.d.-stillinger inn i prosjekter som forankres på fakultetet, og hvor minst 70% av tildelte midler regnskapsføres på fakultetet.

Dette er frister du som søker må forholde deg til (enkelte institutt kan ha andre frister i tillegg):

  1. 20. februar 2023: Koordinator for søknad melder til fakultetet om planlagt søknad. Send informasjon om navn og tilhørighet til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). Denne «påmeldingen» er obligatorisk, og du skal sende informasjonen først og fremst til hovedarbeidsgiver.

  2. 3. mars 2023 (12:00): Frist for prekvalifiseringssøknad som er fylt i etter gjeldende mal. Send til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). I tråd med vertskapsavtalen mellom UiB og Helse Bergen, gjelder at prosjektet skal forankres der koordinator har hovedstilling. Prekvalifiseringssøknader som ikke bruker oppgitt mal eller som mangler vedlegg, eller som kommer inn etter fristen, vil ikke bli vurdert.

  3. Søknadene som har kommet inn i prekvalifiseringsrunden vil bli evaluert av et felles internasjonalt panel for fakultetet og HUS i perioden 4.-29. mars.

  4. Informasjon om hvilke prosjekter som går videre til andre runde, dvs til full søknad til stiftelsen, vil bli annonsert så snart som mulig etter 29. mars.

  5. 8. mai 2023 (12:00): Endelig søknadsfrist til stiftelsen.

Denne informasjonen vil også bli sendt til instituttene gjennom Ephorte.

Se vedlegg:

Evaluation criteria and template for the prequalification round

Template for prequalification