Utlysning av nasjonale ressurser til forskere med behov for mye regnekapasitet og stordatatjenester

Sigma2 har et samarbeid med de fire BOTT-universitetene UiB, UiO, UiT og NTNU om å drifte de nasjonale tjenestene innen høykapasitetsberegninger (HPC) og lagring av vitenskapelig data (også sensitive data).

To ganger i året lyser de ut ressurser til forskere som trenger svært mye regnekapasitet og / eller datalagringstjenester for stordata (også sensitive data). Neste frist er fredag 3. februar.

Alle detaljer om utlysningen finnes her: https://www.sigma2.no/call-e-infrastructure-resources-20231

Eventuelle spørsmål om utlysningen kan rettes til contact@sigma2.no.