Kjære alle sammen

Vi er alle godt i gang med det nye året, og neste uke starter studentene. Vi får gode tilbakemeldinger på undervisningen, og det er viktig at vi fortsatt prioriterer dette fremover. Tusen takk til administrasjonen for alltid god service!

Forskning og innovasjon er også viktige prioriteringer. Vi har i samarbeid med K2 og HUS planlagt et felles forskningsmøte 17. mars kl 12-15 i Bikuben med fire spennende foredrag. Håper dere setter av tid til dette.

I år utlyses to nye KG Jebsen sentre. Har du planer om å sende søknad må det meldes til K1 i god tid. 20. februar er frist for å informere fakultetet om planlagte søknader fra instituttene og 3. mars er frist for prekvalifiseringssøknader. Minner også om forsknings-, innovasjons- og utdanningsprisene som fakultetet har lyst ut. Vi vil gjerne ha inn flere forslag, og fristen for dette er 6. februar.

K1- og K2-ledelsen har månedlige møter hvor vi fortsetter det gode samarbeidet for å hjelpe hverandre innen administrasjon, og finne felles prosjekter innen undervisning og forskning. Videre vil Jorunn og jeg fortsette besøksrunden til K1 sine fagområder ved sykehuset for å bli bedre kjent med dere, og hvor vi kan ta opp saker som er aktuelle for hver enkelt seksjon og fagområde. I den forbindelse er det også viktig å tenke på karrierebygging for nye medarbeidere.

Ha en fin helg 😊
Christian