Frokostseminar

20. februar arrangerer Vernetjenesten ved UiB semesterets første frokostseminar.

Det foregår stadig viktige prosesser og endringer som påvirker UiB som organisasjon og arbeidsplass. Universitetsstyret vedtok på styremøte, 2.februar,  UiBs nye strategi. Strategien inneholder et eget kapitel om universitetssamfunnet og organisasjonen og herunder arbeidsmiljø. Denne våren arbeides det også med å lage ny handlingsplan for Helse Miljø og Sikkerhet for UiB, og det er også en prosess i gang der vi etter hvert vil få nye systemer for saksbehandling og arkiv.

Vi ønsker i dette seminaret å belyse:
  • betydningen av en god organisasjonskultur og medvirkning fra ansatte
  • betydningen av innflytelse på egen arbeidshverdag for å bygge gode arbeidsmiljø
Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:
  • Førsteamanuensis Marit Christensen ved Institutt for psykologi ved NTNU
  • Assisterende universitetsdirektør, UiB Tore Tungodden
  • Seksjonssjef, seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling , HR-avdelingen UiB
    Ingve Bergheim.

Seminaret arrangeres digitalt mandag 20.februar kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her.

Påmelding innen arbeidsdagens slutt fredag den 17.februar.

Illustrasjon av et lunsjseminar

Illustrasjon: ØBB /Dall-E