Velferdstilbud: Nybegynnerkurs i orientering

Vestland bedriftsidrettskrets arrangerer gratis nybegynnerkurs i orientering 29. og 30. mars (Nybegynnerkurs 29. og 30. mars | o-bergen.no – bedriftsorientering i vestland).

Bilde av en forvirret orienteringsløper

Lei av å være hen her? Meld deg på, da vel! Foto/ill.: ØBB/Dall-E

Påmelding, innen 22.mars: Fyll ut følgende Google-skjema: https://forms.gle/rRDgnV1qgXmB4pRK7

Ved spørsmål ta kontakt med UBILS o-gruppe (https://ubil.w.uib.no/2018/02/01/orientering/).

Med sportslig hilsen,

UBIL