Invitasjon til Bærekraftskonferansen i Bergen – Invitation to SDG Conference Bergen

Den årlige nasjonale bærekraftskonferansen SDG Conference Bergen — står for døren 8.-10. februar. Den er digital, gratis og åpen for alle!

Som vanlig sparkes konferansen i gang med Day Zero med et rikt utvalg seminarer og workshops, organisert av forskere, studenter og organisasjoner med forskjellige tilnærminger til bærekraft.  

 

Mange av arrangementene på Day Zero kan være relevante for studentene. Med over 30 arrangementer er det mye å velge mellom, og temaene spenner vidt. Ta en titt på arrangementslisten

Day Zero inviterer til et fysisk arrangement på Kvarteret kl. 19:00. Rektorene ved NMBU, NTNU, UiO og UiT kommer til Bergen for en god roast om bærekraft ved sine universitet, servert av Norsk studentorganisasjon i samarbeid med Studentparlamentet ved UiB.  

I fjor samlet konferansen over 1800 deltagere fra hele verden. Jeg håper du vil bruke anledningen til å få innsikt i noe av det som rører seg i forsker- og studentmiljøene, og at du får stort utbytte av bærekraftkonferansen vår. 

Med vennlig hilsen, 

Rektor Margareth Hagen


We are approaching the annual national SDG Conference Bergen, hosted by UiB on 8-10 February. The conference is digital, free and open to everyone!

The conference kicks off with Day Zero, a day full of seminars and workshops organised by researchers, students and organisations with different approaches to sustainability.

Many of the events on Day Zero may be relevant to your students. With over 30 events, there is plenty to choose from, and the themes range widely. Take a look at the programme

Day Zero invites to a physical event at Kvarteret at 7pm! The rectors of NMBU, NTNU, UiB, UiO and UiT all come to Bergen for a proper roast on sustainability at their respective universities. The roast will be served by the National Union of Students in Norway, in co-operation with the student parliament at UiB.

Last year, the conference brought together over 1,800 participants from all over the world. I really hope you will use this opportunity to learn more about what is stirring in the research and student communities, and that you will benefit from the conference.

With best regards, Rector Margareth Hagen