Kjære alle

Det er søkelys på økonomien ved UiB for tiden og det er merkbart at det er strammet inn på tildelingene til fakultetet og til instituttene.

Portrett av Jorunn

Jorunn Skei, administrasjonssjef. Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Som en konsekvens har K1 i 2022 jobbet mye for å øke inntektene og redusere kostnadene. Det har gitt et forbedret resultat for 2022, som inklusive overføringer, er hele 2,3 mill bedre enn budsjettet. Takk til alle som på ulike vis har bidratt til dette gode resultatet!

Vi har fortsatt et stramt budsjett og det blir stilt høye krav for budsjettåret 2023. Økte energikostnader og generelt høy inflasjon påvirker også instituttøkonomien. Vi er helt avhengig av at alle fortsatt jobber videre med å øke inntektene. Med så mange dyktige, engasjerte og hardt arbeidene kollegaer skal dette gå fint.

I 2022 hadde K1 totalt 58,8 mill i ekstern finansiering. Det er bra, og viktig med tanke på den sviktende/reduserte bevilgningsøkonomien. Eksternfinansierte prosjekter blir svært viktig fremover også og vi skal bidra med god administrativ støtte.

Portrett av Beate

Beate Marholm Hansen,
økonomikoordinator. Foto/ill.: Matthias Bernes Wergeland

Denne uken var det frist for NFR-søknader og stor takk til alle som har søkt. Takk også til dere som holder på med søknader for fremtidige eksternfinansierte prosjekter. Vi krysser fingrene for tilslag!

Vi skal derimot ikke la stram økonomi prege hele arbeidshverdagen vår. Det gir naturligvis noen

begrensninger, men vi får til veldig mye bra med de midlene vi faktisk har.

Riktig god helg!

Beste hilsen

Beate, økonomikoordinator

Jorunn, adm.sjef