Kjære alle sammen

Instituttlederne samles vanligvis hver tirsdag til møte sammen med fakultetsledelsen. Det er varierte og aktuelle saker på agenda. Sist tirsdag fikk vi møte entusiastiske studenter som sitter i studentparlamentet, som er det øverste studentpolitiske organet ved UiB. Vi har en forskerlinjestudent med der fra vårt fakultet, og våre studenter bør oppfordres til å være mer delaktige i ulike verv ved UiB. Dette er en viktig arena for å lære seg organisasjonsarbeid, og det vil styrke den enkelte sin kompetanse og karrierebygging.

En viktig sak som ble drøftet er hvordan vi bedre kan utnytte ressurser innen bioinformatikk ved fakultetet. Det viser seg at dette er en ressurs som er skjevt fordelt mellom de ulike instituttene, og ved K1 har vi kun bioinformatikere ansatt på eksterne forskningsmidler. Et forslag er å lage et «science community» innen bioinformatikk hvor forskere kan få hjelp til å komme i gang med data-analyser. Det er også viktig å huske at man kan samarbeide med bioinformatikkressurser ved sykehus og ved Computational Biology Unit ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her ligger mye spennende arbeid fremover, og jeg er glad for innspill på hvordan vi kan spisse dette feltet ved K1.

God helg 😊

Beste hilsen
Christian