Revidert HMS-håndbok

K1 sin HMS-håndbok for laboratorier ved K1 er nylig revidert.

Håndboken er viktig og nyttig for forskningsgruppeledere, teknikere, forskere og andre som skal jobbe på lab eller har medarbeidere som skal jobbe på lab. Bruk den:

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/hms-handbok_k1_revidert_2023.pdf

Stor takk til vernetjenesten ved K1, og spesielt til HMS-koordinator May Britt Kalvenes for godt revisjonsarbeid.

Vennlig hilsen
Jorunn