Møte om studieavgift for internasjonale studenter 15. mars

Studieavgift for internasjonale studenter vil bli innført fra august 2023. Målsettingen med dette møtet er å fokusere på hvordan UiB planlegger å håndtere denne utfordringen.

Som kjent foreslår Kunnskapsdepartementet (KD) endringer i Universitets- og høyskoleloven for at studenter fra land utenfor EØS og Sveits (såkalte tredjeland) — fra høstsemesteret 2023 skal de betale minst kostnadsdekkende studieavgifter ved universiteter og høyskoler.

Hvordan vil UiB følge opp kravet om studieavgift for opptak i 2023, og hvilke konsekvenser vil bestemmelsen ha for UiB, både med hensyn til både praktiske og prinsipielle sider?

Møtet vil bli holdt i Egget, Studentsenteret 15. mars kl. 08.15-09.45.

Les mer om programmet for møtet på denne siden: https://www.uib.no/samfunnsutfordringer/160788/studieavgift-internasjonale-studenter-er-universitet-i-bergen-klar-dette