Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Philipp Strauss

Hovedveileder: ph.d. Øystein Eikrem

Medveiledere: professor Hans-Peter Marti og professor Camilla Tøndel

Prøveforelesning: Mandag 13. mars 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Oppgitt emne: «MicroRNAs as regulators of health and disease»

Disputas: Mandag 13. mars 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: «From archival tissues to systems biology: Using transcriptomics to investigate the progression of kidney disease»

1. opponent: professor Rachel Lennon, University of Manchester, Storbritannia
2. opponent: ph.d. Ivar Anders Eide, Akershus universitetssykehus
3. medlem av komiteen: professor Stefan Johansson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Daniela Costea

Åpent for alle interesserte

 

Hassan Osman Alhassan Elsaid

Hovedveileder: professor Hans-Peter Marti
Medveiledere: ph.d. Jessica Furriol og ph.d. Maximilian Krause

Prøveforelesning: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Oppgitt emne: «Moonlighting of metabolic enzymes»

Disputas: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel: «Fabry disease model in Zebrafish Studying – molecular mechanisms of Fabry nephropathy in a Gb3-free environment»

1. opponent: Professor Johannes Aerts, Leiden University, Nederland
2. opponent: Ph.d. Hege Kampen Pihlstrøm, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Gunnar Houge, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte

 

Anny Gravdal Svanbring

Hovedveileder: ph.d. Karianne Fjeld
Medveiledere: professor Anders Molven, ph.d. Bente Berg Johansson og professor Pål Njølstad

Prøveforelesning: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Oppgitt emne: «Methods used for screening and perceptions of genetic testing in patients with pancreatic diseases»

Disputas: Tirsdag 21. mars 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: «Carboxyl ester lipase in pancreatic disease. In vitro and in vivo studies of human pathogenic CEL mutations»

1. opponent: Universitetslektor Eszter Hegyi, Universitetet i Pécs, Ungarn
2. opponent: Professor Knut Tomas Dalen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Postdoktor Heidrun Vethe, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Mette Vesterhus

Åpent for alle interesserte

 

Midtveisevaluering 21. mars 2023, Bergen

Thomas Abel Woldeyesus – ph.d.-prosjekt: Operative Treatment of Unstable Trochanteric Hip Fractures

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.