Felles undervisningsdag 2023

Det skjer for tiden mange endringer som på studiefeltet. Dermed passer det fint at Klinisk institutt 1 og 2 forsetter sitt gode samarbeid, og også i år arrangerer en felles undervisningsdag.

Undervisningen utvikler seg stadig i form og innhold. For at vi skal opprettholde det gode nivået, er det viktig at vi som underviser utvikler oss utdanningsfaglig. På undervisningsdagen får vi mulighet til å lære av undervisningsgruppen for geriatri. De har utviklet engasjerende og nyskapende undervisning, som de nylig ble tildelt Helse Vests utdanningspris for. Vi vil også diskutere hvordan vi kan samarbeide enda bedre om undervisningen vår, slik at vi både sikrer at studentene på tvers av studiested får det beste faglige tilbudet og samstemt læringsutbytte, og samtidig reduserer unødvendig dobbeltarbeid.

Hva, hvor og når

K1 og K2s felles undervisningsdag
Auditoriet i Armauer Hansens Hus
3. mai klokken 12:00-15:30

Meld deg på

Meld deg på, få gratis lunsj og møt hyggelige kolleger for inspirerende innlegg og diskusjoner om endringer og god undervisning.
For at vi skal ha nok lunsj til alle, er det fint om du gir beskjed om du kommer. Du gi beskjed ved å følge denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14686489

Vel møtt!


There are currently many changes taking place in the field of study. It is therefore fitting that Clinical Departments 1 and 2 continue their good collaboration, and organize a joint teaching day again this year.

Teaching is constantly developing in form and content. In order for us to maintain the good level, it is important that we as teachers develop in terms of education. On the teaching day, we get the opportunity to learn from the teaching group for geriatrics. They have developed engaging and innovative teaching, for which they were recently awarded Helse Vest’s education award. We will also discuss how we can collaborate even better on our teaching, so that we both ensure that the students across study sites receive the best academic offer and agreed learning outcomes, and at the same time reduce unnecessary duplication of work.

What, where and when
K1 and K2’s joint teaching day
The auditorium in Armauer Hansens House
3 May at 12:00-15:30

Sign up!
Sign up, get a free lunch, and meet nice colleagues for inspiring posts and discussions about changes and good teaching.
In order for us to have enough lunch for everyone, it would be nice if you let us know if you are coming by following this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14686489

Best regards,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *