Jubileumsfrokostseminar torsdag 25.mai

Den 25.mai har frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet jubileum. Vi feirer både at det er 5 år siden vernetjenesten arrangerte det første frokostseminaret, og at det kommende frokostseminaret er det 20. seminaret i rekken.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 25.mai kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Arbeidet vårt er en viktig del av livet, og ifølge STAMI trives ni av ti nordmenn på jobb. Det er viktig med trivsel på arbeidsplassen siden vi tilbringer så mye tid der sammen med kollegaer. Et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. Arbeidsmiljø omhandler både det fysiske, det organisatoriske, det psykososiale, det ergonomiske samt det kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. I forhold til sykefravær er muskel- og skjelett plager, altså smerter i nakke, skuldre og korsrygg, det som topper sykmeldingsstatistikken.

25.mai vil vi blant annet få høre mer om hva psykologisk trygghet handler om. Vi kommer også til å få belyst temaet muskel og skjelett plager, og litt om BHT sin rolle. I Norge har verneombudet en viktig rolle å spille i arbeidsmiljøarbeidet, og verneombudsrollen og arbeidet med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet vil også bli trukket frem.

På jubileumsseminaret har vi invitert:

Karin Scheel seniorrådgiver ved Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog i Arbeidstilsynet

Truls F. Lillebø bedriftsfysioterapeut ved Bedriftshelsetjenesten UiB

Anette Norheim Fredly hovedverneombud ved Universitetet i Sør-Øst-Norge

Universitetsledelsen vil bidra med en hilsen.

Påmelding innen arbeidsdagens slutt onsdag den 24.mai

Møteledere:

June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og

Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.