Kjære alle sammen

Vi har nettopp lagt bak oss eksamen i OSKE MED12, og neste uke skal arrangeres OSKE MED6. Dette er resultat av stor innsats fra både administrativt og faglig ansvarlige. Tusen takk til alle som deltar. Vi gratulerer våre medisinerstudenter som nå er ferdige cand.med., og ønsker de som er underveis i studieløpet lykke til videre.

Det er tidligere informert om Forskningsrådet sin pågående evaluering, og denne uken sendte K1 inn 4 forskningsmiljø til evaluering i Forskningsrådet: CCBIO, Neuro-SysMed (MS/Parkinson), Senter for ernæring og Nyreforskningsgruppen. Dette er grupper som er store nok til å fylle kravene fra Forskningsrådet. Helse Bergen har også meldt inn forskningsgrupper siden dette var en invitasjon fra Forskningsrådet til universiteter, sykehus og høyskoler. Arbeidet for forskningsgruppelederne kommer i september når det skal lages rapporter. Her bør det bli samarbeid på tvers av institutt, fakultet og sykehus slik at vi kan fremstå samlet.

K1 skal også vurderes som administrativ enhet. Vi har mange flinke forskningsgrupper ved K1 som ikke er store nok til å bli inkludert i denne runden, men vi vil selvsagt ta disse med i institutt- rapporten. Det er viktig at vi planlegger strategi for dette, og at vi i god tid før evalueringen gjennomgår hjemmesidene våre som presenterer forskningsgruppene. Jeg ber alle som har nettsider for forskningsgruppene sine om å gå gjennom innholdet og redigerere hvis nødvendig.

Men først av alt – det ligger an til en varm og solrik helg. Håper alle får anledning til å nyte denne.

Riktig god helg til alle 😊

Beste hilsen
Christian