Utlysning av HMS-midler 2023

En teddy-bjørn med hjelm og refleksvest som sitter på en haug med penger

Illustrasjon: Øyvind og Dall-E

Det medisinske fakultet inviterer ansatte ved Det medisinske fakultet til å søke om HMS-MIDLER for tiltak innen virksomheten.

Søknadsskjema finner du ved å følge denne lenken: HMS-midler 2023 – Det medisinske fakultet (uib.no)

Fakultetet har satt av inntil kr 150.000 for HMS-midler i 2023 med 50% egenandel for instituttene på søknader som blir innvilget.
Fakultetets HMS-utvalg vil foreta en vurdering og prioritering av de innkomne søknadene.

Eksempler på tiltak som har fått støtte av fakultetets HMS-midler tidligere:

  • Hjertestarter, førstehjelp/akuttbag til fellesareal
  • HMS-relatert lab.utstyr som brannskap, CO2-måler, etc
  • Treningsmateriell til felles trening i arbeidstiden (matter, strikker, vekter)
  • HMS-utvalget prioriterer søknader som gjelder:
  • Tiltak for felles bruk – ikke bare en gruppe, men tiltak som er nyttig for mange

Det gis ikke støtte fra fakultetets HMS-midler til tiltak som det naturlig kan søkes om fra UiBs Klimafond. Det gis heller ikke støtte til møteaktivitet/samlinger eller driftsrekvisita som vanligvis dekkes av enhetenes ordinære driftsbevilgninger, eller ferieturer til Maldivene.