Forskningsdag ved Det medisinske fakultet

Fakultetet ønsker velkommen til en heldagssamling om forskningen ved Fakultetets fem institutter.

Forskningsdagen skal bli til en årlig arena der forskere fra fakultetets ulike institutter kan vise frem sin forskning, skape god samarbeid og nye allianser. Vi vil bli bedre kjent med både de etablerte gruppene og nye og unge forskere. Det blir et variert program med foredrag, diskusjonsrunder og innovative samskapningsformer.

Sett av dagen til å bli med og bli inspirert! Program legges ut og påmelding åpner her i august 2023.

Posterpris

Ph.d.-kandidater får anledning til å presentere postere og kan vinne en posterpris til en verdi av 30.000 kr.

Deltakelse

Dette er et internt arrangement, åpen for alle ansatte ved Det medisinske fakultet samt tilknyttede ph.d.-kandidater og postdoktorer.