Ikke kast brukte batterier i bosset

Illustrasjon av et sint batteri i flammerBatterier, elektriske og elektroniske produkter skal aldri kastes sammen med annet avfall. Dette er strengt forbudt. Det er altfor ofte batterier på avveie i papp, papir og blandet avfall. Feilsortering kan føre til brann både hos deg, under transport og i stor grad under kverning av avfall på gjenvinningsanlegg. Dette fører til at bossanlegg er vanskelige å få forsikret. Ved en storbrann på et avfallsanlegg skapes det i tillegg en stor samfunnsrisiko. Alle må derfor hjelpe til for å unngå branntilløp og brann.

I ytterste konsekvens kan det også oppstå branntilløp der batteriene oppbevares. Når brukte batterier oppbevares sammen er det alltid en risiko for at polene kommer i kontakt med hverandre. Da kan batteriene produsere varme. Dette gjelder spesielt knappcellebatterier, 9-voltsbatterier og batterier som inneholder litium ion. Husk derfor at poler på batterier skal tapes, slik at det ikke blir kortslutninger i batteriesken/boksen.

Trenger din enhet en måte samle inn batterier på? Kontakt miljøkontakt ved Det medisinske fakultet, Gjert Bakkevold.

Økt avviksgebyr for feilsortering av batterier fra 1. juli 2023

Ragn-Sells, som UiB har avtaler med, har i 2023 allerede hatt over 20 branntilløp på sine anlegg og samtlige branntilløp stammer fra feilsorterte batterier i andre avfallsfraksjoner. Av den grunn ser de seg nødt til å øke avviksgebyret for feilsortering av batterier i andre avfallsfraksjoner; Det nye gebyret lyder på 10 000 kroner per avvik eks. mva med virkning fra 01. juli 2023.