Kjære alle sammen

Fakultetet har nå styrket hjelp til forskningssøknader. Det er opprettet et team av forskningsrådgivere under ledelse av Ramune Midttveit. Dette vil hjelpe oss til å kunne finne frem i «jungelen» av ulike eksterne forskningsmuligheter – og ikke minst hjelpe til med formaliteter som må være på plass for slike søknader. Fakultetet har opprettet gode nettsider med mye nyttig informasjon som dere anbefales å kikke på: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB

For at du skal få best mulig administrativ støtte ved søknad om eksterne midler må du fylle ut et enkelt nettbasert skjema, som går til instituttet og forskningsadministrasjonen: Varsel om søknad om ekstern finansiering / Intention to apply for external funding (uib.no) Det er viktig at forskningsgruppene er aktive for å søke eksterne midler da dette ikke bare gavner selve forskningen, men også K1 sin såkalte BOA (bidrags- og oppdrags-finansiert aktivitet) økonomi. Som dere vet, er K1/fakultetet stadig mer avhengig av BOA. Det kan også øremerkes midler fra K1/fakultetet for å sette i gang større søknader. Når det gjelder vår egen økonomi er K1 på rett vei, men vi styrer fortsatt mot et mindre underskudd i 2023.

Over sommeren må vi brette opp ermene for å ta fatt på evalueringsprosessen som er i igangsatt fra Forskningsrådet. Det gjelder K1 som administrativ enhet og de ulike forskningsgruppene (CCBIO, NevroSys-Med, Ernæring- og nyreforskning) som er innmeldt. Da kommer også nye studenter, og timeplanene skal nå være på plass. En spesiell begivenhet er at de første studentene starter sin kliniske undervisning ved Stavanger universitetssykehus som en del av Vestlandslegen. Vi gleder oss til et godt samarbeid med våre kolleger i Stavanger.

Jeg vil takke dere alle for en flott innsats dette semesteret, og ikke minst til hele K1-administrasjonen, som er selve navet i K1-hjulet.

Ønsker dere alle en riktig god og velfortjent sommerferie snart 😊

Beste hilsen
Christian