Masterstipend fra Skeivt arkiv

Bilde av rektoratbygningen på en finværs med prideflagget vaiende i vinden.

Foto: UiB, Skeivt Arkiv

Skeivt arkiv lyser ut inntil to masterstipender til prosjekter om norsk skeiv historie. Årets søknadsfrist er 15. november.

I 2023 er søknadsfristen 15. november. Søkere må være tatt opp på et masterprogram ved et norsk universitet eller høgskole innenfor aktuelle fagområder, og det oppfordres til bruk av materiale tilgjengelig på Skeivt arkiv (i den grad det er relevant for prosjektet). Søknaden sendes på e-post til skeivtarkiv@uib.no og merkes «masterstipend skeivt arkiv».

Skeivt arkiv har også utarbeidet en liste over forslag til forskningsprosjekter innen skeiv historie, inkludert sjukdom og medisinske perspektiv:

  • «Hermafrodittisme» og andre kjønnsoverskridingar i dansk og norsk medisin 1700-1900
  • Psykiatri og homo/biseksualitet i ettekrigstida
  • Diskusjonen om «avdiagnostisering»
  • Homorørsla sin aktivisme i høve til hiv/aids
  • Hiv/aids-aktivisme i Noreg og pasientorganisasjonar som Pluss (HivNorges arkiv ved Skeivt arkiv)
  • Norske helsestyresmakter og hiv/aids
  • Kulturuttrykk i møte med hiv/aids-krisa i Noreg.

Lista over moglege masterprosjekt/ forskingsprosjekt er å rekne som forslag, og føreset ikkje at Skeivt arkiv har kjeldemateriale tilgjengeleg for alle prosjekta. Lista føreset at studentar og forskarar sjølve gjer seg kjende med om prosjektet let seg gjennomføre med tanke på omfang, kjeldemateriale, og kontakt med potensiell(e) rettleiar(ar). Ta gjerne kontakt med Skeivt arkiv på skeivtarkiv@uib.no dersom du har spørsmål til lista.

Stipendene er på kr. 20 000,- og utbetales i to deler. Første halvpart ved tildeling, andre gang halvpart etter at stipendmottakeren har fullført mastergraden.

Stipendmottakerne skal etter fullført master skrive en kort oppsummering av oppgaven egnet for et bredere publikum til publisering på Skeivt arkivs nettsider (se lenker til høyre for eksempler på slike oppsummeringer av tidligere stipendmottakere).

Søknaden må inneholde prosjektskisse, karakterutskrift og CV, og det må oppgis to referanser. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til universitetsbibliotekar Heidi Rohde Rafto på telefon 55 58 48 17 / 978 90 585 eller førstebibliotekar Runar Jordåen på 55 58 25 25 / 900 68 573.

Les mer: Masterstipend skeiv historie | Skeivt arkiv