Vil du være mentor medisinstudenter fra august 2023?

studenter og mentor rundt et bord. Medisinstudentene i Bergen tilbys en obligatorisk mentorordning på andre og tredje studieår. Møtene foregår på ettermiddag- og kveldstid, men det er også mulig å møtes på dagtid dersom det passer bedre for deg som mentor. Om mulig, hjemme hos mentorer eller studenter, ellers tilbyr vi bruk av lokaler i Alrek Helseklynge.

Vi vet at noen tenker «jeg er for ung, jeg er for gammel, jeg har ikke klinisk praksis nå», eller andre varianter av at man tror man har for lite å tilby. Vi ønsker imidlertid at studentene skal møte leger av alle slag, på ulike livsstadier og i ulike jobber.

Hvis du er interessert kan du sende en uforpliktende epost eller SMS til allmennlege Ina Grung (inagrung@gmail.com, 932 57 102) eller psykiater Inger Marie Fosse (ingermarief@hotmail.com,986 18 465) som leder mentorordningen sammen med førsteamanuensis Knut Eirik Eliassen.

Om du kjenner andre som du tror vil passe som mentor er det fint om du tipser dem!

studenter og mentor rundt et bord.

Som mentor vil du treffe gruppen åtte ganger i løpet av to år, sammen med en hyggelig student-medmentor. Du skal bare by på deg selv, dine erfaringer som lege, din medmenneskelighet og din interesse for hva «ungdommen nå til dags» tenker på og har behov for å snakke med ekte leger om.

Du vil få god opplæring og veiledning, og samtidig frihet til å utforme møtene sammen med studentene. Mentorordningen er toårig, med en godt merket «løype» med temaer og diskusjonsopplegg som mentorene kan velge å følge fra møte til møte.

For leger som ikke allerede har stilling ved universitetet gis det en beskjeden avlønning på tusen kroner per møte, i tillegg til UiB konto/e-postadresse Det innebærer også andre goder fra UiB som tilgang til Office 365, Zoom, bibliotek (PubMed mm) osv. Det er ikke mye, men vi ønsker mentorer som ser egeninteressen i å bli kjent med og påvirke de nye kollegaene og opplever det som en gevinst i
seg selv. Universitetsansatte kollegaer gjør dette uten ekstra godtgjørelse.