Survey about future in health

Eitri sin logHelseindustrien er valgt som en av tre fremtidige eksportnæringer for å gjøre Norge mindre avhengig av inntekter fra olje & gass.

Kan Bergen utvikle en sterk helseindustri? Kan innovasjon fra Bergen styrke både lokal økonomi og Norges helsetjenester, samtidig som vi bidrar til bedre global helse?

I samarbeid med Bergens Næringsråd, EY, og andre partnere arbeider Eitri for å styrke helseinnovasjonsmiljøet i regionen. For å nå dette målet, trenger vi innsikten din – ikke som en representant for en organisasjon, men som en enkeltperson og medborger med verdifulle meninger.

Gi oss din mening ved å klikke her.

Det er anonymt og tar bare noen minutter. Vi håper på å høre fra deg innen 31. August.

Hjelp oss å nå ut enda bredere – del denne eposten med dine kolleger, venner og ditt nettverk. Sammen kan vi gjøre en stor forskjell for byen vår.

English version below.

Healthcare has been selected among top three export industries as Norway is transitioning its economy from the oil & gas.

Could we develop a robust healthcare industry in Bergen region? Can innovation from Bergen not only strengthen the local economy and Norway’s healthcare but also contribute to better global health?

Together with Bergen’s Chamber of Commerce, EY, and other partners, we at Eitri strive to build health innovation ecosystem in the region. To achieve this goal, we need your insight – not as a representative of an organization but as an individual and citizen with valuable opinions.

Please, give us your feedback by clicking here.

It is anonymous and only takes a few minutes. We hope to hear from you by August 31.

Also, share the survey with your colleagues, friends, and network! Together we can make a significant difference to our city!