Ph.d.-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Foto/ill.: Tihitina Legesse

Tsegazeab Laeke Teklemariam disputerte den 25. august 2023 med avhandlingen «Neurotrauma care in Ethiopia: Building for the future».

Vi gratulerer med gjennomført disputas!

 

 

 

 

Kommende disputaser


Kirsten Marie Grønhaug

Hovedveileder: professor Jan-Erik Gjertsen

Medveileder: ph.d. Bengt Östman

Prøveforelesning: Fredag 15. september 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «The use of arthroplasties in hip fracture patients»

Disputas: Fredag 15. september 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Intramedullary nailing in the treatment of trochanteric and subtrochanteric fractures»

1. opponent: professor John Keating, University of Edinburgh, Storbritannia
2. opponent: ph.d. Liza van Steenbergen, Dutch Arthroplasty Register, Nederland
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Nils Vetti, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Anders Mølster

Åpent for alle interesserte

 

Patrick Jones

Hovedveileder: førsteamanuensis Øyvind Ulvik

Medveiledere: professor Christian Beisland og professor Bhaskar Somani

Prøveforelesning: Fredag 22. september 2023 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene

Oppgitt emne: «Personalized endoscopic surgical treatment options for benign prostatic obstruction»

Disputas: Fredag 22. september 2023 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Glasblokkene

Avhandlingens tittel: «Ureteroscopy in Special Populations: An Assessment of the Challenges and Clinical Outcomes»

1. opponent: førsteamanuensis Jóhann Páll Ingimarsson, Landspítali, Island
2. opponent: ph.d. Henriette Veiby Holm, Oslo universitetssykehus
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Jon-Helge Angelsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus August Bakke

Åpent for alle interesserte

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. etasje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.