Sortering og behandling av brukte batterier

Illustrasjon av et sint batteri i flammer

Batterier, elektriske og elektroniske produkter skal aldri kastes sammen med annet avfall. Dette er strengt forbudt.

Det er altfor ofte batterier på avveie i papp, papir og blandet avfall. Feilsortering kan føre til brann både hos deg, under transport og i stor grad under kverning av avfall på gjenvinningsanlegg. Dette fører til at bossanlegg er vanskelige å få forsikret. Ved en storbrann på et avfallsanlegg skapes det i tillegg en stor samfunnsrisiko. Som vanlig koster alt dette penger: Økt avviksgebyr for feilsortering av batterier fra 1. juli 2023 (anpdm.com).

Alle må derfor hjelpe til for å unngå branntilløp og brann. Selskapet Batteriretur samler inn og gjenvinner alle typer batterier.

Vi har nå to måter vi kan samle inn batterier på enhetene
  1. Det kan rekvireres «rød samleboks for batterier» fra drift: Kontakt oss | Eiendomsavdelingen | UiB)
  2. Du kan bestille ferdig frankert returboks for batterier fra  Batteriretur, ved å kontakte Jeanette på e-post: jeanette@batteriretur.no

Husk at poler på batterier skal tapes, slik at det ikke blir kortslutninger i batteriesken/boksen.