Astrid Bjørke Jenssen mottok prisen for beste posterpresentasjon ved EBA

Astrid Bjørke Jenssen, ph.d.-student ved Forskingsgruppe for brannskadebehandling og rekonstruktiv kirurgi, K1, mottok prisen for beste posterpresentasjon under den 20. kongressen for European Burns Association (EBA), i Nantes, Frankrike, fra 6.-9. september i år.

Foto av prisvinneren i kongresslokalet

Foto: Ragnvald Brekke

Posteren «Fibrin Spray Delivery of Mesenchymal Stem Stells: An in Vitro Study to Assess Feasibility in Burn Wound Treatment» omhandler forskning som undersøker om man kan levere stamceller til brannskadesår ved hjelp av en fibrinspray. Dette arbeidet er en del av prosjektet «Stamcellebehandling for brannskader», som ledes av Stian K. Almeland.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Mohn Senter for Regenerativ Medisin (MRCRM) og Center for Translational Oral Research (TOR), ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), UiB. Forfatterne av posteren er Astrid Bjørke Jenssen, Samih Mohamed-Ahmed, Esko Kankuri, Kamal Mustafa og Stian Kreken Almeland.

Vi gratulerer så mye med prisen!

Bilde av selve posteren

Poster: Astrid Bjørke Jenssen