Kjære alle

Forskningsdagen 2023
Det var sikkert flere av dere som fikk med dere Forskningsdagen som ble arrangert av Det medisinske fakultet 26. september. Her fikk vi bl.a. høre Eystein Jansen som er visepresident for European Research Council (ERC). Norge ligger litt under middels for suksessrate i dette systemet sammenlignet med andre land. Høyt oppe ligger bl.a. Sveits. Det oppfordres til at vi sender flere søknader, og det ble også nevnt at det ved flere fakultet er lagt opp til at gjennomslag på EU-søknader vil kunne føre til faste stillinger. Så her kan det også være personlig gevinst. Det er også mye støtte å få til søknadsarbeidet, både fra fakultetsadministrasjonen og fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen, samt at det er satt av midler som kan brukes i søknadsprosessen. Det var mange flotte postere på forskningsdagen, og den som gikk av med prisen for beste poster var Marianne Hannisdal fra IBM, med prosjektet AI-driven multi-dimensional MRI burden analysis for response assessment. Gratulerer masse!

NFR-evaluering
Ellers er det som alle vet en pågående evalueringsrunde i Forskningsrådet. K1 skal evalueres som enhet, og det er nedsatt følgende arbeidsgruppe: Ketil Ødegaard (leder), Anders Molven, Cecilie Bredrup, Jorunn Skei og meg selv. Vi har laget Terms of References (ToR), dvs. kriterier som vi ønsker K1 skal bli utfordret på. Her trekker vi inn bl.a. godt samarbeid med helseforetakene og at vi driver translasjonsforskning i ulike kliniske disipliner innen både vanlige og sjeldne sykdommer. Videre peker vi på utfordringer innen forskning ved at vi har mange bistillinger knyttet til undervisning, og at det er lite forskningsmidler tilgjengelig på sjeldne sykdommer sammenlignet med «folkesykdommer».

Medarbeidersamtaler
Minner også om medarbeidersamtaler. Jeg planlegger dette med seksjonslederne ved K1 i november. Seksjonslederne/fagområdeleder må ta dette med sine egne. Stipendiater bør også få et slikt tilbud med for eksempel forskningsgruppeleder. Når det gjelder administrativt ansatte har administrasjonssjef Jorunn Skei ansvaret.

Ferieregistrering
Til slutt en påminnelse om at ferie skal registreres innen 1. oktober. Dette er viktig for å ha oversikt over når den enkelte tar ut ferie, og hvor mye som ev. skal overføres til neste år. Manglende registrering føres som underskudd på K1 sitt budsjett, noe vi slett ikke ønsker. Takk for hjelpen med dette.

God helg alle sammen 😊

Beste hilsen
Christian