Forespørsel om tema for masteroppgave for kull 2023

Portrett, Hanne Rosendahl-Riise

Leder for Programutvalget for ernæring, Hanne Rosendahl-Riise. Foto: uib.no.

I forbindelse med at studentene på masterprogrammet i klinisk ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semester fulltidsstudium.

Informasjon om masteroppgave i klinisk ernæring:

Studenter på master i klinisk ernæring skal gjennomføre et forskningsprotokollemne (10 sp) i 2.semester hvor studentene skal lage en forskningsprotokoll som krever godkjenning av veileder for å gå videre til masteroppgaven (NUCLI390B). Tema for masteroppgave må derfor presenteres i oktober.

Studentene velger oppgave innen desember 2023, og arbeidet med oppgaven med forskningsprotokollen blir våren 2024, og med masteroppgaven blir høsten 2024 – våren 2025. Studentene skal få oppnevnt maks to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Dette året er det 27 studenter som skal skrive masteroppgave i klinisk ernæring.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse av aktuell(e) masteroppgave(r) innen 13. oktober. Fyll ut dette skjemaet:

Request for topics for master’s theses – clinical nutrition (uib.no)

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte 26.oktober.

De som har sendt inn oppgaver tidligere år, men fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes fylle ut skjema på nytt.

Programutvalget nedsetter en komite som skal godkjenne alle tema før de presenteres for studentene. Dersom oppgaven er av klinisk karakter bør det være en kliniker som veileder. Det tillates normalt maks to studenter tilknyttet et prosjekt.

Emnebeskrivelsen for masteroppgaven finnes her:

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

På vegne av Programutvalget for ernæring

Hanne Rosendahl-Riise

Programutvalgsleder