Utlysning av samarbeidsmidler 2024 – Alrek helseklynge

Foto av bygninger i Alrek helseklynge

Foto: Eivind Senneset, UiB

Nå er utlysningen av samarbeidsmidler 2024 for Alrek helseklynge lagt ut, inkludert utlysning av samarbeidsmidler fra Rebekka Ege Hegermanns legat (REHL).

Søknadsfrist: mandag 13. november.

Samarbeidsmidler Alrek Helseklynge:
https://alrekhelseklynge.no/nyheter/utlysning-av-samarbeidsmidler-2024/

Rebekka Ege Hegermanns legat (REHL):
https://alrekhelseklynge.no/nyheter/utlysning-midler-fra-rebekka-ege-hegermanns-legat-2/