Nye felles stipendiat- og postdoktorstillinger

K1 minner om fakultetet sin fellesutlysning i høst med søknadsfrist 8. oktober 2023.

Det er lyst ut sju åpne stipendiatstillinger, en stipendiatstilling øremerket odontologi og fire stipendiatstillinger som er øremerket kandidater fra forskerlinjen, og to postdoktorstillinger.

Du kan se nærmere på utlysningene her:

Stipendiat (12 stillingar) ved Det medisinske fakultet (249909) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)

Postdoktor (2 stillingar) ved Det medisinske fakultet (249910) | Universitetet i Bergen (jobbnorge.no)