Opplæring i nytt stoff-kartotek, Workplace safety

Illustrasjon av kjemiske flasker.

I forbindelse med overføring av data til et nytt stoffkartotek, Workplace safety, arrangeres en 2-timers TEAMS opplæring den 27. oktober, kl. 09.0011.00.

Innen den dato vil alle ansatte i risikofylte miljø ha tilgang til en testlokasjon i det nye systemet. Dette i påvente av at all data er importert i det nye systemet.

Påmelding er tilgjengelig i kalenderen på HMS-portalen, eller her:

Påmelding til opplæring i Stoffkartotek | HMS-portalen | UiB

 

Illustrasjon: ØBB / Dall-e