Kurs i HMS-risikovurdering og Sikker jobbanalyse

I november avholdes det kurs i HMS-risikovurdering og Sikker jobbanalyse (SJA). Kurset blir hold på norsk og engelsk

Kurset er relevant for alle som ønsker å lære mer om hvordan gjennomføre risikovurderinger relatert til HMS, særlig:

  • HMS koordinatorer
  • Teknikere
  • Administrasjonssjefer
  • Instituttledere
  • Verneombud
  • Ellers alle interesserte

Påmeldingsfrist: 23.oktober 2023, kl. 12:00

Tid og sted

Torsdag 2. november 09:00–15:00

Nygårdsgaten 5 – Møterom Dragefjellet i 1. etasje

Legg til i din egen kalender


English version 

In November, courses in HSE risk assessment and Safe Job Analysis (SJA) will be held in English.

The course is relevant for anyone who wants to learn more about how to carry out risk assessments related to HSE, and is particularly relevant for managers, HSE coordinators, lab and safety representatives.

Registration deadline: 23 October 2023, at 12:00

Time and place

Thursday 2 November 09:00–15:00

Nygårdsgaten 5 – Meeting room Dragefjellet on the 1st floor

Add to your own calendar

Illustrasjon: ØBB / Dall-e