Endelig program – felles forskningsseminar for SUS og MED UiB

Felles forskningsseminar for
Stavanger universitetssjukehus
og
Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen

7. november 2023

Stavanger universitetssjukehus – Aula 2. etg sydbygg


Program

Møteleder: Svein Skeie, forskningsdirektør, Stavanger universitetssjukehus

11.45: Lunsj og mingling i grupperom 212-218 i 2. etg sydbygg

12.30: Åpning ved Marit Bakke, prodekan for forskning, MED UiB

12.40: “Forskningsgrupper, sentra og infrastruktur ved K2 og potensialer for økt samarbeid med SUS” ved Pål R. Njølstad, instituttleder Klinisk institutt 2, MED UiB

13.00: “Gynekologisk kreft” og teaser for utenlandsopphold ved Camilla Krakstad og Ragnar Kvie Sande

13.15: “Hyperthyreose – 25 års oppfølging” ved Eystein Husebye og Ann-Elin Meling Stokland

13.30: “Pediatrisk forskning ved SUS og mulig samarbeid med UiB” ved Knut Øymar og Camilla Tøndel

13.45: Pause med noe å bite i

14:10: “Forskningsgrupper, sentra og infrastruktur ved K1 og potensialer for økt samarbeid med SUS” ved Ketil Ødegaard, forskningsleder Klinisk institutt 1, MED UiB

14.30: “Samval ved avansert lungekreft – ein multisenter implementeringsstudie» ved Margrethe Schaufel og Tesfaye Madebo

14.45: “Metodeutvikling innen nethinnekirurgi. Et forskningssamarbeid mellom øyeavdelingene i Stavanger og Bergen» ved Jørgen Krohn og Vegard Forsaa

15.00: “Effekt av tilleggsbehandling med semaglutide til personer som bruker antipsykotika og har prediabetes – STABIL-NOR» ved Erik Johnsen og Wenche ten Velden Hegelstad

15.15: Oppsummering/diskusjon og utsikter til videre samarbeid ved Elisabeth Farbu, viseadministrerende direktør, Stavanger universitetssjukehus