Kjære alle sammen

Vi er godt i gang med å tilsette kolleger ved Stavanger universitetssjukehus i forbindelse med Vestlandslegen. De skal ikke bare bidra med undervisning, men vi håper at det også vil ha en positiv effekt på felles forskning, og styrke samarbeidet mellom oss og kollegaer ved SU. I den forbindelse arrangerer K1 sammen med K2 et forskningsmøte i Stavanger 7. november, hvor vi synliggjør felles prosjekter, og som kan gi grobunn til ytterligere forskningssamarbeid. Dette vil være viktig for bl.a. behandlingsstudier, pasientregistre og biobanker idet vi sammen får en mye større pasientpopulasjon. Fra K1 deltar Ketil Ødegaard, samt Margareth Schaufel, Jørgen Krohn og Erik Johnsen. Programmet finner dere i K1-nytt.

Ellers sonderer vi nå muligheter for et felles forskningssenter med IBM og K2 i BBB hvor vi kan forøke og samlokalisere basal forskning med klinisk forskning innen kreftmedisin og nevrovitenskap.

Sist, men ikke minst så blir det felles en jobb fremover å få laget rapporten til Forskningsrådet om K1 sine aktiviteter de siste 10 år og veien videre. Dette innebærer også at vi må se på forskningsstrategi fremover. Dette er viktig i og med at vi i stadig økende grad blir avhengig av eksterne midler til forskning.

Håper alle får en riktig god helg og kan nyte det fine høstværet 😊

Chr