Kjære alle sammen

Studenter og undervisere går nå snart inn i eksamensdelen av sitt semester. Hvert semester byr på ulike utfordringer, også det å være medisinstudent kan være krevende. Er dette virkelig noe jeg vil? Hva skal jeg gjøre etter studiet? Skal jeg bli allmennlege, sykehuslege og hva slags spesialisering vil være mest interessant? Skal/vil jeg forske – og på hva? Hva er mest taktisk å gjøre for å få fast stilling?

Dette er ulike spørsmål som ofte kommer underveis i studiet. Kanskje er det de første årene med basalfag som kan være mest krevende for fremtidige leger. Her er studentene «ferske», kullene store (ca 200 studenter), og undervisningen kan føles «pasient-fjern». Da er det viktig med mentorordning som er innført for medisinstudenter på 2. og 3. året.

Det innebærer at grupper på 8 medisinerstudenter og en lege møtes 2 ganger hvert semester. Hensikten er at denne gruppen skal utgjøre et læringsfellesskap hvor studenter og mentor arbeider for å fremme medisinsk profesjonalitet, dvs de verdier, væremåter og relasjoner som skaper tillit til leger hos enkeltpasienter og i samfunnet

For å få dette til må medisinerstudentene utvikle personlige og fagspesifikke kunnskaper, ferdigheter og verdier. Når studentene går i 2. og 3. året skal mentorordningen hjelpe til at biomedisinsk kunnskap kan innlemmes med økende forståelse for andre menneskers ve og vel, og med hvordan man kan få innsikt i å møte andre på en trygg og verdig måte. Personlige erfaringer fra mentor kan hjelpe til dette, og støtte studentenes videre valg og prioriteringer i studiet og senere i livet.

Jeg har nylig møtt min mentorgruppe – unge og entusiastiske studenter som ønsker livserfaring på veien. Mentorordningen er viktig for at våre studenter skal trives og mestre studiet. Jeg oppfordrer derfor mange til å melde seg som mentor.

Hvis du er interessert kan du sende en uforpliktende epost eller SMS til allmennlege Ina Grung (inagrung@gmail.com, 932 57 102) eller psykiater Inger Marie Fosse (ingermarief@hotmail.com, 986 18 465) som leder mentorordningen sammen med førsteamanuensis Knut Eirik Eliassen.

Det ser ut til at vi får nok en fin helg i Bergen. Håper alle får tid til å nyte den – god helg 😊

Beste hilsen
Christian