Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) arrangerer Mini-Symposium den 21. november, 2023!

Arrangementet er åpent for alle, og det er lunsj til de som melder seg på (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=NeXLvc_z9UmKavttmNx4NwFkQXpL2ABKqez3U5hU2ApUM0RJNkdMSzdDNFJTNzNMMVVMTUgxUENCUCQlQCN0PWcu)

Programmet består av et bredt spekter av tema innen regenerativ medisin, fra immunterapi (TCR og CAR-T) til kliniske biomaterialer og utvikling av stamcelleterapi.

Her er lenke til arrangementssiden: https://www.helse-bergen.no/en/arrangementer/mrcrm-mini-symposium-2023/

Plakat som viser programmet