K1 gratulerer!

K1 og Dyreavdelingens Aurora Brønstad og Johanna Stormark var to av flere som ble feiret med høytidelig markering i Knut Fægris hus.

Anledningen var at de har jobbet 25 år ved Universitetet i Bergen.

Aurora er ikke bare en fremragende forsker og veterinær, men også en engasjert lærer og god kollega. Hun har arbeidet med forsøksdyr i mange år, og har bidratt til å øke kunnskapen og forbedre velferden til disse dyrene. Hun har også vært aktiv med å undervise i kurs i forsøksdyrslære og dyreassistert terapi, og har inspirert mange studenter og kolleger med sin faglige dyktighet.

Johanna er til daglig senioringeniør og driftsleder ved Dyreavdelingen. Hun er en trygg og kunnskapsrik kollega som over mange år  har engasjer seg i å fremme forståelsen av behovet for dyr i forskning, metoder og utdanning av personell og forsøksdyrvitenskap som en vitenskapelig disiplin.

K1-nytt gratulerer Aurora og Johanna med jubileet, og ønsker dem alt godt for fremtiden. De fortjener en stor applaus! 👏👏👏