Kjære alle sammen

Sist uke var det Helse Vest sin årlige forskningskonferanse på Solstrand med deltagere fra samarbeidende sykehus og Det medisinske fakultet. Vi er kjempestolte over at professor Lars Akslen fikk årets forskningspris for sitt langvarige arbeid med biomarkører ved kreft, ikke minst gjennom sitt arbeid som senterleder for CCBIO. Dere kan lese mer om dette i K1-nytt. Videre vil vi gratulere masse til Siddharth Vivek Shanbhag som er forsker ved IKO. Han fikk Helse Vest sin Unge forsker pris for sitt arbeid på stamcelleterapi for regenerasjon av beindefekter.

Forrige uke ble det sendt søknad til Forskningsrådet om nasjonal hjernebank. Dette er et samarbeidsprosjekt med Avdeling for patologi, hvor K1 er med som partner. Vi har også hatt dialogmøte med fakultetet om forskerutdanningen ved K1. Vi har ca 130 aktive ph.d.-kandidater i programmet, og vi har gjennomsnittlig 25 disputaser per år. Som dere vet følges dette flott opp av Kjetil Harkestad. I tillegg har vi store forskerskoler tilknyttet CCBIO og Neuro-SysMed, samt en forskerskole i klinisk medisin i samarbeid med K2. En stor takk til alle som bidrar med forskerutdanningen ved K1.

Videre er vi snart i mål med å rekruttere nye kolleger ved Stavanger Universitetssjukehus i forbindelse med Vestlandslegen. Dette i godt samarbeid med K2 og fakultetet. Vi vil snart presentere «team Stavanger» i våre nyhetsbrev.

I år har vi dessverre ikke hatt anledning til å arrangere Instituttets dag, men vi kommer sterkt tilbake til neste år, nærmere bestemt 1. februar 2024. Da blir det endelig på nytt Instituttets dag for K1! Vi kommer tilbake med program og påmeldingsinformasjon, men jeg håper at flest mulig setter av denne dagen i sin kalender allerede nå.

Ønsker alle en riktig god helg 😊
Chr