Forskerlinjen søker forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 23

Kjære kollega,

Bilde av et barn som doktor.

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2023-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2024. Det er en absolutt fordel at aktive, interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2024, helst før sommerferien.  Til enhver tid er det ca. 75-80 studenter som går på forskerlinjen, dvs. ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 for medisin og 2 for odontologi..

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres inn via skjemaker: Innmelding av forskningsprosjekt for forskerlinjestudent (uib.no)

Husk at du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

Frist for innlevering: 26. januar 2024.

«Mingledag»

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB en gang i februar, vi kommer tilbake til dato og klokkeslett. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på forskerlinjen sine nettsider.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen

Professor

Leder av Forskerlinjen