Hei alle sammen

Tusen takk for godt oppmøte på Instituttets dag 1. februar. Vi hadde flotte faglige innlegg som viser den store bredden vi har på instituttet. Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis ved BI, hadde et engasjerende foredrag om prososial motivasjon og kultur for samarbeid. Det er viktig å opprettholde en god kultur på K1 som ikke er preget av «pay-it-back»-, men av «pay-it-forward»-kultur.

Den 31. januar ble K1 sin selvevaluering sendt til Norges forskningsråd. I tillegg til instituttets overordnede selvevaluering, deltok følgende større forskningsgrupper med egen selvevaluering: CCBIO, Ernæring, Nefrologi, MS og Parkinson. I prosessen videre skal disse fire forskningsgruppene evalueres i ekspertpaneler som inndeles etter fag på tvers av sektorer. K1 skal evalueres som administrativ enhet av komite som er sektorspesifikk. Videre skal all medisinsk forskning vurderes på nasjonalt nivå. Som ledd i dette arbeidet skal K1 oppdatere sine nettsider for forskning. Jeg vil holde dere oppdatert på fremdriften i denne evalueringen.

Per Bakke har satt i gang et prosjekt ved Fakultetet: Sunn økonomi. Bakgrunnen er at fakultetet styrer mot akkumulerende underskudd. Dette ble det også kort redegjort for på Instituttets dag. Det er nylig nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på fakultetets samlede utgifter og inntekter. Prosjektgruppen er sammensatt av representanter fra alle våre fem institutter, samt fra fakultetet, og prosjektgruppen skal ledes av meg. Jeg tenker at i dette arbeidet skal også fakultetet gjennomgås som vårt 6. institutt, samt at vi ser på muligheter for forbedring av arbeidsprosesser og rutiner. Vi planlegger å lage en nettside og en postkasseløsning for ideer, men kom gjerne med direkte innspill til meg.

Ønsker dere alle en riktig god helg 😊

Christian