Ønsker du å spille i et symfoniorkester?

Illustrasjon av leger som spiller i et orkester

Er du amatørmusiker som har lyst å spille med andre i et symfoniorkester? Universitetets symfoniorkester (USO) begynner å øve inn et nytt repetoar onsdag 28.02, så det er et godt tidspunkt å bli med!

USO øver hver onsdag fra 18:30-21:30 i Prøvesalen på Griegakademiet (Lars Hilles gate 3). De fleste av medlemmene er studenter og ansatte ved UiB. Vi har alltid behov for strykere, særlig bratsj, cello og kontrabass, og trenger vanligvis også messingblåsere og fagott. Til neste konsert (som er 5. mai) skal vi øve inn Mozarts symfoni nr 40, Beethovens overtyre til «Egmont» og Chopins pianokonsert nr 1.

Ta kontakt med USO på uso_bergen@yahoo.no for mer informasjon, eller bank på ytterdøren til Griegakademiet (Lars Hilles gate 3) en onsdag litt før kl 18:30 så Repetoar og konsertdatoer finner du på websidene: https://www.uso-bergen.no/usoMainP.htm og orkesteret har også en Facebookside: https://www.facebook.com/Universitetetssymfoniorkesteribergen


Do you play an orchestra instrument and would like to play with others? The University Symphony Orchestra (USO – Universitetets symfoniorkester) rehearses every Wednesday from 18:30-21:30 in Prøvesalen at the Grieg Academy (Lars Hilles gate 3). The orchestra is starting to rehearse a new repertoire on February 28th with a concert planned for May 5th, so this is a great time to join!

Most of the members are UiB employees, students and alumni. We can always use more string players, especially cello, viola and double bass, and we also have vacancies for brass and bassoon. The upcoming repertoire is Beethoven’s Overture for Egmont, Chopin’s piano concerto no 1 in E minor, and Mozart’s symphony no 40.

To join USO, send an email to uso_bergen@yahoo.no. There is more information on the website https://www.uso-bergen.no/usoMainP.htm and the orchestra also has a Facebook page: https://www.facebook.com/Universitetetssymfoniorkesteribergen

Illustrasjon: ØBB/Copilot