Invitasjon til digitalt møte: Mobilitetsmuligheter til og fra Storbritannia

Direktorat for høyere utdanning og kompetanse inviterer til dialogmøte med sektoren om mobilitetsmuligheter til og fra Storbritannia.  

Målgruppen er administrativt ansatte i UH-sektoren som arbeider med internasjonalt utdanningssamarbeid og mobilitet.

Tidspunkt for møtet er tirsdag 5, mars 2024 klokken 10.00-11.00. 

Vi invitere til møte om mobilitet mellom Norge og Storbritannia. I møte vil vi informere om ulike mobilitetsrammeverk som i dag legger til rette for mobilitet mellom norske og britiske universitet og høyskoler. Mer informasjon om møtet samt lenke til påmelding finner du her: Mobilitet til og frå Storbritannia – kva er mogleg?

Formålet med møtene er å skape en arena for dialog og erfaringsutveksling mellom institusjonene i det videre arbeidet med internasjonalt utdanningssamarbeid og studentutveksling, og det forventes at deltakerne aktivt bidrar i samtalene i møtet.

Det vil bli satt av god til spørsmål og erfaringsdeling i møtet og vi oppfordrer dere til å tenke over følgende spørsmål i forkant: 

  • Hvilken erfaring har dere med disse programmene så langt?
  • Hvilke muligheter ser dere for videreutvikling av mobilitetsarbeidet med utgangspunkt i disse programmene?
  • Hvordan kan vi få flere britiske studenter til å velge å studere i Norge? 

Velkommen!