Veikart for forskningsinfrastruktur

Det medisinske fakultet har høsten 2023 jobbet med å utarbeide eget veikart for forskningsinfrastruktur.

Dokumentet kan i sin helhet nå leses på disse sidene: Veikart for forskningsinfrastruktur


The Faculty of Medicine has in the fall 2023 been working on drafting a roadmap for research infrastructure.

The document can now be read at these pages: Roadmap for research infrastructure.

Stilisert illustrasjon av kretser og ledninger

Foto/ill.: KUH / DALL-E